Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi irányelvek
Utolsó frissítés: 06-Mar-2024
Hatályos dátum 06-Mar-2024

A Szolgáltatáshoz való hozzáféréssel vagy annak használatával Ön beleegyezését adja az Ön adatainak a jelen Adatvédelmi szabályzatnak megfelelő gyűjtéséhez, felhasználásához és közzétételéhez. Ha nem járul hozzá, kérjük, ne lépjen be a Szolgáltatásba és ne használja azt.
A jelen Adatvédelmi szabályzatot bármikor, az Ön előzetes értesítése nélkül módosíthatjuk, és a módosított Adatvédelmi szabályzatot közzétesszük a Szolgáltatáson. A módosított Szabályzat a módosított Szabályzatnak a Szolgáltatásban való közzétételétől számított 180 nap elteltével lép hatályba, és a Szolgáltatáshoz való további hozzáférése vagy használata ezen időpontot követően a módosított Adatvédelmi Szabályzat elfogadásának minősül. Ezért javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse át ezt az oldalt.

Hogyan használjuk fel az Ön adatait:
Az Önről gyűjtött információkat a következő célokra használjuk fel:

Marketing/ promóciós célokra
Célzott reklámozás
Ha az Ön adatait bármilyen más célra kívánjuk felhasználni, akkor ehhez hozzájárulását kérjük, és az Ön adatait csak az Ön hozzájárulásának kézhezvételét követően használjuk fel, és akkor is csak arra a célra (célokra), amely(ek)hez a hozzájárulást megadtuk, kivéve, ha törvény másképp írja elő számunkra.

Hogyan osztjuk meg az Ön adatait:
Az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk át az Ön személyes adatait harmadik félnek, kivéve az alábbiakban ismertetett korlátozott körülmények között:

Hirdetési szolgáltatás
Analitika
Az ilyen harmadik felektől megköveteljük, hogy az általunk átadott személyes adatokat csak arra a célra használják fel, amelyre azokat átadtuk, és ne őrizzék meg azokat tovább, mint amennyi az említett cél teljesítéséhez szükséges.
Az Ön személyes adatait az alábbiak céljából is továbbíthatjuk: (1) az alkalmazandó törvényeknek, rendeleteknek, bírósági végzésnek vagy más jogi eljárásnak való megfelelés érdekében; (2) a velünk kötött megállapodásainak, beleértve a jelen Adatvédelmi szabályzatot is, érvényre juttatása érdekében; vagy (3) olyan állításokra való reagálás érdekében, amelyek szerint a Szolgáltatás Ön általi használata harmadik fél jogait sérti. Ha a Szolgáltatás vagy vállalatunk összeolvad vagy felvásárol egy másik vállalat, az Ön adatai az egyik olyan eszköz lesz, amely átkerül az új tulajdonoshoz.

Az Ön jogai:
Az alkalmazandó törvényektől függően joga van hozzáférni személyes adataihoz, és azokat helyesbíteni vagy törölni, vagy másolatot kapni személyes adatairól, korlátozni vagy tiltakozni az adatai aktív feldolgozása ellen, kérheti, hogy személyes adatait megosszuk (portoljuk) egy másik szervezetnek, visszavonhatja az adatai feldolgozásához adott hozzájárulását, joga van panaszt tenni egy törvényes hatóságnál, valamint az alkalmazandó törvények szerint releváns egyéb jogok. E jogok gyakorlásához írjon nekünk a andi@va.info.hu címre. Az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően válaszolunk a kérésére.

Felhívjuk figyelmét, hogy ha nem engedélyezi számunkra a szükséges személyes adatok gyűjtését vagy feldolgozását, vagy visszavonja a szükséges célokra történő feldolgozáshoz adott hozzájárulását, előfordulhat, hogy nem férhet hozzá azokhoz a szolgáltatásokhoz, amelyekhez az Ön adatait kértük, vagy nem használhatja azokat.

Sütik stb.
Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan használjuk ezeket, és milyen választási lehetőségei vannak ezekkel a nyomkövető technológiákkal kapcsolatban, kérjük, olvassa el a Cookie-szabályzatunkat.

Biztonság:
Az Ön adatainak biztonsága fontos számunkra, és ésszerű biztonsági intézkedéseket alkalmazunk annak érdekében, hogy megakadályozzuk az ellenőrzésünk alatt álló adatainak elvesztését, visszaélését vagy jogosulatlan megváltoztatását. A velejáró kockázatok miatt azonban nem tudjuk garantálni az abszolút biztonságot, és következésképpen nem tudjuk biztosítani vagy garantálni a nekünk továbbított információk biztonságát, és Ön ezt saját felelősségére teszi.

Harmadik felek linkjei és az Ön adatainak felhasználása:
Szolgáltatásunk tartalmazhat más, nem általunk üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket. A jelen Adatvédelmi szabályzat nem foglalkozik harmadik felek adatvédelmi politikájával és egyéb gyakorlatával, beleértve bármely harmadik fél olyan webhelyet vagy szolgáltatást üzemeltető harmadik felet, amely a Szolgáltatáson található hivatkozáson keresztül érhető el. Nyomatékosan javasoljuk, hogy minden egyes meglátogatott webhely adatvédelmi szabályzatát tekintse át. Nem rendelkezünk ellenőrzéssel, és nem vállalunk felelősséget harmadik felek webhelyeinek vagy szolgáltatásainak tartalmáért, adatvédelmi politikájáért vagy gyakorlatáért.

Panaszkezelési / adatvédelmi tisztviselő:
Bolla Andrea, e-mail: andi@va.info.hu.

Aggályait az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően fogjuk kezelni.