Cél a kárpát-medencei értékek globális láthatóságának növelése 

  • Kárpát-medencei Rektori Konferencia a Budapesti Metropolitan Egyetemen

A Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) adott otthont a Magyar Rektori Konferenciával (MRK) közösen szervezett Kárpát-medencei Rektori Konferenciának és kerekasztal beszélgetésnek 2024. május 9-én, amelynek fókuszában a 21. századi felsőoktatási kihívások kezelése és a Kárpát-medencei Felsőoktatási Tér együttműködési lehetőségei álltak.

A nagyszabású eseményre a METU rektora, Prof. Dr. Kocziszky György kezdeményezésére és az MRK aktív támogatásával került sor. A METU elkötelezett amellett, hogy a Kárpát-medencei magyar ajkú egyetemek, illetve magyar nyelven oktatási tevékenységet folytató intézetek és tanszékek között tovább erősítse a tudományos együttműködést. A konferencia keretében a METU három partner egyetemmel is együttműködési megállapodást írt alá, illetve két további intézménnyel is folyamatban van a megállapodás aláírása.

„A METU hisz abban, hogy a határontúli és anyaországbeli intézmények közötti, magyar-magyar felsőoktatási kapcsolatok szorosabbra fűzésével hallgatói, oktatói és kutatói csereprogramokkal, közös kutatási projektekkel, közös publikációkkal és hosszú távon akár közös képzések elindításával hozzájárulhat egy, célkitűzéseiben hasonló irányok mentén gondolkodó és regionálisan jól látható és szoros együttműködésekre építő Kárpát-medencei Felsőoktatási Tér kialakításához. Az Arizona State University-vel kötött stratégiai megállapodásunk aláhúzza ezen törekvés fontosságát. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy az ASU partnerség pozitív tapasztalatait, módszertani gyakorlatait megosszuk határontúli magyar partnereinkkel is.

 – nyilatkozta Prof. Dr. Kocziszky György a METU rektora

A METU mint a Kárpát-medencei régió arányaiban legnagyobb nemzetközi hallgatói létszámmal rendelkező magánegyeteme, a tudásmegosztásra épülő és aktív gyakorlati projekteket megvalósító, innovatív és egyenlő partnerségi viszony keretrendszerében képzeli el együttműködését határontúli magyar partnereivel, ezzel is törekedve a kárpát-medencei értékek globális láthatóságának növelésére és tudástranszferre. 

Az esemény kapcsán kétoldalú együttműködési megállapodást írt alá a METU és két partnere, a
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és az Eperjesi Egyetem Eperjesen. A megállapodások kiemelt célként fogalmazzák meg a hallgatói és oktatói cserék fokozását, a nyári gyakorlatos csereprogramok kialakítását, de az egyetemi adminisztratív munkatársak közötti kapcsolatok erősítése és mindenekelőtt a tudományos, művészeti és oktatásfejlesztési tevékenységek összehangolása hangsúlyos. Az együttműködések nyomán elinduló közös tudományos pályázatok, nyári egyetemek, publikációk mind hozzájárulhatnak a Kárpát-medencei oktatási tér láthatóságának növeléséhez. Továbbá a METU részéről ugyanilyen tartalmú együttműködési megállapodást látott el kézjegyével Prof. Dr. Kocziszky György, a METU rektora, amelynek címzettje és másik szerződő fele a Partiumi Keresztény Egyetem, illetve az Újvidéki Művészeti Akadémia. Az intézmények képviselői személyesen nem tudtak részt venni a konferencián, így a két további partner általi ellenjegyzés a közeljövőben történik meg.

- bdpst24.hu

Check Also

Diabhullámok – mesével a cukorbeteg gyerekek és szülők könnyebb helyzetéért

A diabétesz 1-es típusa nem egy múló állapot. 3500-4000 18 év alatti gyermeket érint Magyarországon …