A mérőórák megóvása a fogyasztó feladata

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal fogyasztóvédelmi ügyfélszolgálatára érkező beadványok jelentős része a szabálytalan vételezéssel kapcsolatos. A szabálytalan vételezés élet- és balesetveszélyes, emellett több százezer forintos kötbérfizetési kötelezettséget is eredményezhet.

A villamos energia, a földgáz vagy az ivóvíz szabálytalan vételezése akkor fordulhat elő, ha a fogyasztó eltávolítja, meghamisítja, esteleg szándékosan megrongálja a mérőóra vagy a mérési rendszer plombáit, jelzéseit és a beavatkozás lehetővé teszi a méretlen vételezést.

A fogyasztó szabálytalanul vételez akkor is, ha a fogyasztásmérő megbontásával vagy annak megkerülésével méretlenül veszi igénybe a szolgáltatást; ha nem jelenti be haladéktalanul a szolgáltatónak a fogyasztásmérő plombáinak, jelzéseinek sérülését vagy hiányát; vagy ha a szolgáltató engedélye nélkül rácsatlakozik a vezetékrendszerre, illetve önkényesen visszakapcsolja a szolgáltatást a felhasználási helyen.

A szabálytalan vételezés tiltott tevékenység, ami kárt okoz a szolgáltatónak és a többi felhasználónak, emellett élet- és balesetveszélyes, ráadásul több százezer forintos kötbérfizetési kötelezettséget is eredményezhet. Amennyiben a felhasználó a kötbértartozását nem egyenlíti ki, a szolgáltató jogosult a szolgáltatás felfüggesztésére.

A fogyasztásmérő, a mérési- és vezetékrendszer, a plombák, illetve a szolgáltató által elhelyezett egyéb jelzések védelme a fogyasztó kötelessége. Ha a mérőórán valamilyen rendellenességet fedezünk fel – hiányoznak a plombák, megsérült vagy eltűnt a mérő –, késlekedés nélkül jelezzük ezt a szolgáltatónknak vagy szükség esetén a rendőrségnek. 

A szolgáltatónak – akár előzetes bejelentés nélkül is – jogában áll ellenőrizni a mérőórát. Az ellenőrzést a felhasználó nem akadályozhatja meg, de az ellenőrzés során lehetősége van az alábbiakra:

  • az ellenőrzés céljából megjelenő személyeket kérheti, hogy igazolják magukat;
  • a szemle megkezdése előtt tájékoztatást kérhet az ellenőrzés céljáról; 
  • az ellenőrzés során folyamatosan jelen lehet, és figyelemmel kísérheti a szolgáltató tevékenységét;
  • a jegyzőkönyvben megteheti észrevételeit az ellenőrzéssel kapcsolatban;
  • az ellenőrzés során nyilatkozhat arról, hogy egyetért-e a jegyzőkönyvben foglaltakkal.

Abban az esetben, ha a szolgáltató ellenőrei a szabálytalan vételezés gyanúját állapítják meg, kötelesek azt fényképekkel is dokumentálni, illetve a fogyasztásmérő leszereléséről is gondoskodni. (Amennyiben a mérési rendszer állapota lehetővé teszi, a szolgáltató gondoskodik új mérő felszereléséről.) 

Ha a fogyasztó vitatja az ellenőrzés megállapításait, a szolgáltató köteles a fogyasztásmérőt független igazságügyi szakértővel megvizsgáltatni. A vizsgálat helyszínéről és időpontjáról előzetesen értesíteni kell a fogyasztót, aki a vizsgálat során tájékoztatást kérhet és észrevételeket tehet.

Abban az esetben, ha a fogyasztó nem ismeri el a szabálytalan vételezést, panaszával először a szolgáltatóhoz kell fordulnia. Beadványára a szolgáltatónak 15 napon belül kell válaszolnia. Amennyiben a szolgáltató ezt nem teszi meg, vagy az elutasító válasszal a fogyasztó nem ért egyet, akkor írásbeli panasszal a MEKH-hez fordulhat.

További információk a szabálytalan vételezésről a MEKH honlapján

- bdpst24.hu

Check Also

Magyar Nemzeti Múzeum a Művészetek Völgyén

A Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ „A Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ (MNMKK) Magyar Nemzeti …