Beszélgetés Zichy Pállal, a Magyar Történelmi Családok Egyesülete elnökével

Milyen céllal jött létre a Magyar Történelmi Családok Egyesülete?

A Magyar Történelmi Családok Egyesülete azzal a céllal jött létre, hogy a XX. század megpróbáltatásai után a régi nemesi családok leszármazottainak kapcsolatteremtési lehetőséget, programokat kínáljon.  Szükség volt erre, hiszen a ’90-es években még mindig ciki volt az arisztokrata/nemes származásról beszélni. Ha nem volt rokoni szál, akkor gyakorlatilag nulla volt az egymás közötti kapcsolat. Az alapítók ezeken akartak változtatni az akkor 20-as éveiben járó fiatalok körében. Sikerrel. Mindemellett – mivel el szeretnénk kerülni a befelé fordulást – nyitni is szeretnénk a külvilág felé. Előadásokat, klubesteket, konferenciákat szervezünk, melyekre bárki eljöhet. E programokat ismeretterjesztő céllal szervezzük, hogy tagjaink és az egyesület programjai iránt érdeklődők a találkozás élményén kívül megbízható forrásból származó tudással is gazdagodjanak.

Mi értelme van származási alapon egyesületet létrehozni, működtetni? Már rég nincs olyan, hogy nemesség.

Való igaz, 1947-ben megtiltották a nemesi címek és rangok használatát, és manapság sem lehet beszélni nemességről, mint társadalmi osztályról, de ezzel együtt is létezünk. Nincsenek rangok, a vagyoni helyzet sem meghatározó tényező ebben a közegben. Egyesületünknek alapvetően identitáserősítő ereje van, mely az egyéni teljesítményhez kell, hogy bátorítást adjon. Tagjaink között van egy olyan, a hasonló háttérből, hasonló családi történetekből, értékrendből, hitből fakadó szellemi kapocs, mely megteremti e közösség összetartó erejét. Nagy a kísértés, hogy hátradőljünk, mondván, hogy az őseink milyen nagy emberek voltak, nevüket számos utca, épület és intézmény viseli. Ebbe „belekényelmesedni” tévút. Egy ilyen egyesületnek, illetve a származásra, ősökre való hivatkozásnak akkor van értelme, ha elődeink példája egyéni teljesítményre sarkall, tanulásra, becsületes munkára ösztönöz. A példamutatás, kitartás, a műveltség, hazaszeretet, nem üres szavak, hanem vezérfonalat jelentenek az életünkben, melyhez az egyesület bátorítást és erőt is ad. 

Milyen programokat kínál az egyesület a tagoknak, illetve külsős érdeklődőknek?

Havonta klubesteket szervezünk, melyre a legkülönbözőbb területekről hívunk szakmai előadókat. Az utóbbi években hallgattunk előadásokat hadtörténet, családtörténet, építészet, etikett és protokoll, klasszikus öltözködés, nemzetközi kapcsolatok, pszichológia és megannyi más témában. Ezek az előadások nyitottak, bárki által látogathatók. Ezen felül évente tartunk egy jótékonysági bált, kirándulást, valamint megemlékezéseket. Támogatjuk családtörténeti illetve, felmenőinkkel kapcsolatos ismeretterjesztő könyvek kiadását, terjesztését. Tevékenységünk és az éves programnaptárunk rendkívül változatos.

Tőlünk nyugatabbra, a vasfüggöny szerencsésebb oldalán az európai nemesség megúszta a kommunista üldözéseket, megsemmisítési kísérleteket, így e réteg a kelet-európaiakhoz képest jobban meg tudta őrizni társadalmi pozícióját. Van-e kapcsolata a Magyar Történelmi Családok Egyesületének a nyugat-európai nemességgel?

Igen, a nyugati kapcsolatrendszerünk fontos szerepet játszik egyesületünk életében. 2004 óta tagja vagyunk az európai nemesi egyesületeket tömörítő szervezetnek, a CILANE-nak (Commission d’information et de liaison des associations nobles d’Europe Európai Nemesi Szövetség), melyhez minden tagországból csak egy szervezet csatlakozhat. Ez a mi egyesületünk, ezért a tagság tulajdonképpen hitelességi pecsét is, megkülönböztet bennünket minden más – akár genealógiai vizsgálat nélkül is magát nemesi egyesületnek feltüntető – szervezettől. A tagság lehetőséget adott számtalan eseményen a kapcsolataink elmélyítésére, barátságok, szakmai partnerségek megalapítására. Jó érzés megtapasztalni, hogy e kapcsolati háló révén Európa bármely pontján találkozhatunk e kör hozzánk hasonló tagjaival. 

Sok hasonló, történelmi tematikájú egyesületben jellemző a fiatalok fájó hiánya. Önöknél melyik korosztály képviselteti magát a legnagyobb arányban? Miként szólítják meg a fiatalokat?

Egyesületünk életében is volt egy olyan rövidebb olyan időszak, amikor leginkább a nyugdíjas korosztály képviseltette magát a programokon – természetesen nekik is örülünk, jó látni, ha vannak érdeklődők, az egyesület életébe aktívan bekapcsolódó tagtársak, akármelyik korosztályból is legyenek. Mégis rendszeresen felmerülő kérdés volt, hogy hol vannak a fiatalok. 2014 óta igyekszünk a fiatalabb generációt megszólítani, s ezt egyre nagyobb sikerrel tesszük. Engem 2020-ban, 32 évesen választottak az egyesület elnökévé, úgyhogy a fiatalok lelkületét, lelkesedését, vagy annak hiányát át tudtam érezni. Új, vonzóbb helyszínt találtunk a klubesteknek, változtattunk a programkínálaton, olyan előadásokat kezdtünk el szervezni – a korábban említett témakörökben – amelyek fiatalokat is megszólítanak. Egyesületünk bálja – a formalitások és a báli etikett tiszteletben tartásával – pedig fiatalos, pörgős-táncos este, ahova szerte Európából jönnek 20–30 éves fiúk és lányok. A fiatalokban ott van az igény a művelődésre, az értékalapú közösségre és a régi idők báli eleganciájának újra megélésre – csak meg kell találni azokat a témákat és azt a keretet, ahogyan megszólítjuk őket.

 Elnökként mi a legnagyobb kihívás, amivel szembesül egyesületi munkája során?

A piaci szférában dolgozom banki tanácsadóként, így egyesületi feladataimat önkéntesként, társadalmi munkában végzem. Ezért a feladatok, a munka és a magánélet egyensúlyát igen nagy kihívás megtartani. De nem szeretnék panaszkodni: szerencsére mindez jól működik, s bízom benne, hogy ez a jövőben is így marad.

- bdpst24.hu

Check Also

Fotókon: BIZARRRRR! – misztikus utazás a kapun túl

koncertshow két részben Lépj át a misztikum kapuján, hogy eléd táruljon egy bizarr világ, ahol …