‘RISING SUN’ – NAGY BOGLÁRKA FESTŐMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA

  • LEGÚJABB EGYÉNI KIÁLLÍTÁSA
  • ÁZSIA MISZTIKUMA VÁSZNAKRA ÁLMODVA MESTER TAMÁS ZENÉJÉVEL
  • NAGY BOGLÁRKA kortárs festőművész ‘RISING SUN’ című kiállítása nyílik 2022. június 24-én a Bodó Galéria és Aukciósházban. 

A kiállítást MESTER TAMÁS énekes, zeneszerző nyitja meg, akinek spirituális hangvételű zenéiből kimondottan erre az eseményre készült válogatás szól a kiállítás teljes időtartama alatt a koncepció szerves részét képezve. A galéria falai az ilyenkor szokásos fehér helyett az album zenéivel szinkronicitásban levő színeket kaptak, melyek kiemelik az alkotások gyönyörű színharmóniáit, a levegőben pedig lágy füstölőillat érezhető mindez által létrehozva egy olyan, az összes érzékre ható élményt, mely a hétköznapi életből kiszakítva egy új világba emel minden látogatót.

A kiállításon látható lesz Nagy Boglárka ‘1000 WISHES’ című ezer darab origamipapírból hajtogatott fehér daruból álló installációja, melynek elkészítéséhez május folyamán bárki jelentkezhetett. Minden madár készítőjének szívbéli, legnagyobb kívánságát rejti legbelül. A projekt elkészítésében 40 jelentkező vett részt a közös szándék által egy olyan hatalmas erőteret hozva létre, melynek energiája szinte érezhetően beragyogja és átfényesíti a galéria bejárati terét, ahová az installáció készült. Minden résztvevő a szíve által leginkább vágyott dolgot manifesztálta a hajtogatás meditatív folyamatán keresztül önmaga vagy mások számára. Nagy Boglárka a művészi alkotómunka megéléséhez adott lehetőséget azoknak, akik  a projekthez kívántak csatlakozni. Az installáció létrehozásának folyamatában a pillanatban való cselekvő, alázattal teli jelenlét és közös akarat, együttes szándék volt a lényeg. 

A tárlat megtekinthető 2022. július 9-ig hétfőtől szombatig 10:00-18:00-ig a Bodó Galéria és Aukciósházban a Falk Miksa utca 24-26. szám alatt.

A kiállításra nem csak a gyűjtői kört és a szakmai közönséget, hanem minden olyan érdeklődő látogatót várnak, akik kíváncsiak a jelenlegi magyar kortárs figuratív művészet egyik elismert alakjának legújabb műveire és a kelet spiritualitásának izgalmas találkozására.

A kiállítás kurátora: Nagy Zsófia Nóra művészettörténész

Nagy Boglárka délkelet-ázsiai és orientalista témájú alkotásait 2017-ben kezdte festeni számos rövidebb- hosszabb ott tett utazás hatására. Ezek a művek a lélek benső történéseiről, a meditáción keresztül a jelen pillanatának megéléséről és a belső csendről szólnak. A bemutatott témák érzékenyek és líraiak, a karakterek mélységének ábrázolására törekszik. Alkotásainak mostani főszereplői főként az ázsiai kultúrkör jellegzetes alakjai, gésák, szerzetesek és szamurájok. Az egyes alakok mellett a távol-keleti kultúrák jellegzetes állat- és növényszimbólumai is megjelennek, feloldva az egyes emberi karakterek részletgazdag látványvilágát. Boglárka alkotásain nem csupán a témaválasztás, hanem a hiperrealizmus realitásán sokszor túlmutató élénkebb, földöntúli színvilág és transzcendens elemek is fokozzák a spirituális és bensőséges téma érzékletességét. A művésznő alkotómunkája saját lelki utazásáról és az elmúlt években tett spirituális útkereséséről szól. Számára a festészet cselekedete egy olyan aktív meditatív állapot, melyen keresztül áttranszformálja a benne levő érzéseket és életének történéseit teljes jelenléttel a ‘most’ pillanatában. Személyes fejlődése és változásai válnak a befogadó számára láthatóvá munkáiban. Művészetének célja nem csupán a műalkotás létrehozása, hanem maga a festés elmélyült folyamatának megélése is. Mindehhez teljes mértékben kapcsolódik Mester Tamás AVANOVA meditációs fórumán elérhető új, ‘Colors of Spirit’ című zenei albuma és meditációs légzései, melyek hasonló dolgokról szólnak a zene nyelvén és nagy mértékben inspirálták a művésznőt a kiállított anyag elkészítésének folyamatában.

A tárlat a fentiek mellett jelentős hangsúlyt fektet a maszkulin-feminin polaritásra, mely a japán kultúra nyelvén vizuálisan igen találóan a szamuráj és a gésa képében jeleníthető meg. Ezek olyan ősi férfi-női princípiumokat mutatnak, melyek évezredekig ugyanazt a minőséget képviselték s csak az utóbbi évtizedek hoztak benne változást.

Nagy Boglárka fő inspirációja az örök szépség és az emberi lélek. Művészete szívből fakad, az alkotás kreatív folyamatán keresztül keresi a transzcendentálissal való kapcsolódást és kelti életre a vásznon a lélek rezdüléseit. Számára az alkotás spirituális, tiszta és szent folyamat, az alkotóművész pedig egy olyan csatorna, akin keresztül az anyagi, tapintható világon túlmutató ideák és isteni minőségek formát tudnak ölteni.

Bővebb információk: https://bodogaleria.hu/rising-sun-nagy-boglarka/

- bdpst24.hu

Check Also

Az intelligens kertek a jövő zöld oázisai

A természet és a technológia nem kell, hogy kizárják egymást. Sőt, összefonódásukból valami igazán különleges …