Így változtak a cégalapítás szabályai az elmúlt évben

Kft alapítás előtt érdemes minden teendőt és aktuális szabályozást alaposan áttanulmányozni, hiszen a jogi segítség mellett, fontos, hogy mi magunk is informáltak legyünk, mielőtt belevágnánk a folyamatba. Nézzük meg közelebbről, hogy mi történik cégalapításkor, illetve milyen fontosabb változások történtek a Kft-kre vonatkozó szabályokban az elmúlt egy évben.

Mi vár a cégalapítás előtt állókra? 

Az első lépés mindenképp a feltételek és igények meghatározása szakértő jogász segítségével, aki segít nekünk a Kft alapítás menetében, lépéseiben. Elsőként természetesen az alapítással kapcsolatban kér majd be információkat tőlünk, de a hosszabb távú tervek kidolgozásában is segítő kezet nyújthat.

Ezután következhet a cégalapítás és a cégiratok létrehozása, melyeket a Kft alapítója/alapítói aláírnak, majd az ügyvéd ellenjegyzéssel látja el a dokumentumokat, végül befizetésre kerül az alapítás illetéke. Az aláírt dokumentumokat a cégbejegyzési kérelemmel és az illetékbefizetési igazolással együtt elküldik az illetékes Cégbírósághoz. Végső lépésként megérkezik a tanúsítvány ügyvédünk részére, amely már tartalmazza az alapított Kft cégjegyzékszámát, adószámát és statisztikai számjelét, illetve nemsokára megérkezik a cégbejegyző végzés is, ezzel pedig létre is jött a Kft.

Hogyan változtak a cégalapítás szabályai 2022-re?

1. A pótbefizetés

2022. január 1-jétől a pótbefizetések szabályrendszere módosult. Lehetővé vált, hogy bármely gazdasági társaság esetében pótbefizetés elrendelésére kerüljön sor, segítve ezzel a társaság működésének stabilitását, fizetőképességének hatékony és gyors helyreállítását. Sőt, az új szabályozás a veszteségek fedezésére fel nem használt pótbefizetéssel kapcsolatban is rugalmasabbá vált.

2. Üzletrészek

Szintén idén életbe lépő szabályozás, hogy egy tagnak több üzletrésze is lehet, azaz nem kötelező többé az egy kézben összpontosuló üzletrészek egy üzletrésszé olvasztása. Emellett azonban fontos azt is tudni, hogy a tag továbbra is egy tagnak számít a társasággal szemben – függetlenül az üzletrészek számától.

3. Feltöltési szabály – pénzbeli vagyoni hozzájárulás

2022-ben életbe lépő fontos változás még a következő: “Ha a társasági szerződés rendelkezése alapján a nyilvántartásba vételig a teljes pénzbeli vagyoni hozzájárulást nem kell befizetni, a tag a pénzbeli vagyoni hozzájárulását egészben vagy részben az osztalékfizetés szabályai szerint felosztható nyereségből fizetheti meg. Ebben az esetben a társaság mindaddig nem fizetheti ki a tagnak az őt megillető osztalékot, hanem azt a tag még meg nem fizetett törzsbetétére kell elszámolnia, amíg a be nem fizetett és a tag törzsbetétére elszámolt nyereség a tag által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a tag által vállalt teljes pénzbeli hozzájárulás mértékét” – írja a Ptk. 3:162. § (1) bekezdése.

4. Döntéshozatali rend

Törlésre kerültek azon Ptk. kikötések, amelyek a létesítő okirat jelenlévők szótöbbségénél alacsonyabb határozathozatali arányt előíró rendelkezését semmisnek minősítették. De fontos tudni, hogy a jogi személy döntéshozó szervének – közgyűlés, taggyűlés – határozathozatala tekintetében a szótöbbség védelme továbbra is garanciális.

5. Megismételt taggyűlés

Januártól a Ptk. a társaság döntési jogkörébe tette vissza annak kérdését, hogy az milyen időpontban kívánja megtartani a határozatképtelenség miatt megismételt taggyűlést. Érdemes tudni, hogy a módosítás megtartotta a határidőket tartalmazó szabályozást, de a létesítő okirat eltérő rendelkezéséhez már nem fűz semmisséget, ezzel biztosítva a nagyobb mozgásteret.

Így érdemes belevágni a cégalapításba

Egy Kft alapítás nagy elköteleződés, így alaposan megfontolt döntésnek kell lennie. Mindenképp kérjük ki könyvelő és/vagy pénzügyi tanácsadó segítségét, hogy biztonsággal léphessünk. Ismerjük meg alaposan társasági jogi tanácsadással foglalkozó szakembertől a feltételeket, költségeket, hogy megfelelően és személyre tudjuk elindítani vállalkozásunkat.

Egy új cég alapítása mindig nagy lépés, melyet körültekintéssel és alapos háttérismeret megszerzése után kell meglépni, szerencsére több erre specializálódott szakember lehet segítségünkre, mellyel garantált, hogy megfelelő és alapos döntést hozunk, hogy ezután már csak cégünk fejlesztésére és sikereire tudjunk koncentrálni.

- bdpst24.hu

Check Also

Kempf Zozo Team Galaxy tag lett a Samsung 2024-es párizsi olimpiai és paralimpiai csapatában

A Samsung bemutatja a 2024-es párizsi olimpiai és paralimpiai játékok magyar Team Galaxy sportolóját: a …