Bővülő kamarai együttműködés a Soproni Egyetemmel

Együttműködési megállapodást írt alá a Magyar Mérnöki Kamara és a Soproni Egyetem, amelynek célja a folyamatos és szoros kapcsolat a képzések és a kutatások területén, az oktatás tartalmának és a gyakorlati követelményeknek az összehangolása. 

A Soproni Egyetemen folyó oktatómunkában hagyományosan kiemelkedő helyet foglal el a műszaki képzés, amely az oktatott ökológiai, gazdasági és társadalomtudományi tematikájú tárgyak mellett a fenntartható egyetem működésének is fontos eleme. Az Erdőmérnöki valamint a Faipari Mérnöki és Kreatívipari Karon végzett hallgatók diplomája egyúttal többféle, a Magyar Mérnöki Kamara követelményeinek megfelelő tervezői jogosultság megszerzését is jelenti.

Az Egyetem és a Kamara együttműködésével, a gyakorlati tapasztalatok beépítésével a  műszaki felsőoktatás tartalma úgy alakítható, hogy folyamatosan biztosítsa a képzési kimenet és a szakma gyakorlati követelményei közötti összhangot és a végzős hallgatók számára a tervezői jogosultságot.

Ezt a folyamatot támogatja az is, hogy a Kamara különböző tagozati elnökségeinek tagjaként az egyetem több oktatója is aktív részt vállal a tervezői jogosultságok és tanúsítványok kritériumrendszerének kidolgozásában, a tanúsító testület munkájában, valamint a továbbképzések szervezésében. Az egyetem célja, hogy ennek a munkának köszönhetően tovább bővüljön az erdőmérnökök és faipari mérnökök számára rendelkezésre álló tervezői jogosultságok listája.  

Wagner Ernő, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke a megállapodás aláírása kapcsán elmondta: a Kamara egyik feladata, hogy a szervezet megújulásával egy a fiatalokat segítő, a környezetvédelmet szem előtt tartó és ösztönző testület jöjjön létre. Hozzátette: a megkötött megállapodás célja, hogy a Soproni Egyetemről kikerülő hallgatókat széles körű tervezői jogosultságok megszerzésében és azok gyakorlati alkalmazásában segítse. 

A Soproni Egyetem rektora, Prof. Dr. Fábián Attila kiemelte: az Egyetem célja, hogy nyitottsága, rugalmassága megerősödjön és olyan megállapodásokat kössön, amely nem csak a jelen, hanem a jövő nemzedékének is szilárd alapokat biztosít. Az egyetem rektora hangsúlyozta: a tantervi reformokban, a kutatásokban elengedhetetlen a széleskörű együttgondolkodás és az összhang a gyakorlati élet szereplőivel, ennek stratégiai eleme a most megkötött megállapodás. A modellváltással megújulnak az egyetem vállalati kapcsolatai is, ebben ugyancsak fontos partner a Magyar Mérnöki Kamara. 

- bdpst24.hu

Check Also

Így mobiloznak a magyarok nyáron a Balatonnál

A csúcsszezon az csúcsszezon, a Balaton-átúszás még dob egyet rajta Ahogy nyáron az M7-es autópályán …