Címlap

Jön a jubileumi Logisztikai Évkönyv

  • szerzők és szponzorok jelentkezését is várják

A Magyar Logisztikai Egyesület (MLE) gondozásában megjelenő Logisztikai Évkönyv, már évtizedek óta a hazai logisztikai világ egyik legkiemelkedőbb éves kiadványa. A legújabb, idén jubileumi alkalommal megjelenő kötet munkálatai már elindultak, amelyhez a több mint 30 éves szakmai szervezet szerzők és támogatók jelentkezését is várja.

Május 1-jéig várják szerzők jelentkezését 

A Magyar Logisztikai Egyesület (MLE) az elmúlt évek hagyományainak megfelelően ebben az évben is kiadja a hazai tudományos és gyakorlati eredményeket bemutató Logisztikai Évkönyv című kiadványát. Ráadásul ez év különleges a mű szempontjából, hiszen idén már a 30. kiadás megjelenése várható!

„A hagyományokhoz híven, a jubileumi kiadványba is számítunk szerzőként a tudományos kutatók jelentkezésére, akik a logisztika területén elért tudományos eredményeiket, gyakorlati megvalósításaikat kívánják bemutatni. Emellett várjuk szerzőnek a versenypiac gyakorló szakembereit, ideértve a fiatal logisztikusokat is. Ezáltal komplexen, a tudományos világ és a versenypiac innovációinak, valamint a fiatal generációk legújabb szemléleteinek is szeretnénk teret engedni” – mondta Dr. Doór Zoltán, a Magyar Logisztikai Egyesület (MLE) elnöke, aki hozzátette, hogy ezért számítunk minden olyan vállalat és intézmény közreműködésére is, ahol logisztikával kapcsolatos kutatás, oktatás vagy fejlesztés folyik.

A Logisztikai Évkönyvben megjelenő tanulmányokon keresztül évről évre bemutatásra kerülhetnek a hazai legfrissebb eredmények tudományos minőségben. Ezeket a szerzeményeket a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) rendszerint DOI-számmal is ellátja. Ezért a kiadvány többek között szakdolgozatok elkészítéséhez, valamint az utánpótlás képzéséhez is jelentősen hozzájárulhat. 

Idén is ingyenes a publikálási lehetőség

A Magyar Logisztikai Egyesület (MLE) célja továbbra is a hazai tudományos színvonalú logisztikai élet elősegítése, a fiatal generációk szakmai támogatása, valamint a versenypiaci benchmarking is.

„Mindezek létrejöttéhez a szerzőknek idén is ingyenes publikálási lehetőséget biztosítunk” – emelte ki Dr. Doór Zoltán.

A tanulmányoknak szigorú formai és tartalmi követelményeket kell teljesíteniük. Ezért a jelentkező szerzők által beküldött témák elfogadását és az elkészült anyagok bírálatát – független lektorok bevonásával – a szerkesztőbizottság koordinálja, amelyet idén is Dr. Duleba Szabolcs főszerkesztő vezet. A publikálni kívánt szerzemény magyar vagy angol is lehet, a cím és az absztrakt elkészítése azonban mindkét nyelven elvárt, valamint a jelentkezés feltétele is egyben.

Támogatók jelentkezéseire is számítanak

Manapság egy kiadvány fenntartása számottevő költségekkel jár. Mindezek ellenére az Egyesület továbbra is szeretné támogatni annak lehetőségét, hogy a hazai logisztikával kapcsolatos tudományos minőségű művek megjelenhessenek és hozzáférhetőek legyenek. Ezért számítanak a versenypiaci szereplők támogatására is.

„Bízunk benne, hogy számos olyan piaci szereplő van jelenleg Magyarországon, akik számára fontos a hazai logisztika jövője, többek között az utánpótlás-nevelés kérdése, az innováció térnyerése, a fenntartható működés és a minőségi szakmai munka pártolása, ezért szívesen támogatnák a kiadványt. Számukra kínálunk szponzori, hirdetési lehetőségeket” – hívta fel a figyelmet a Magyar Logisztikai Egyesület (MLE) elnöke.

A kiadvány rendszerint egyaránt eljut a versenypiac kiemelt szereplőihez, felsőoktatási intézményekhez és éves szinten több száz Felsőfokú Logisztikai Menedzser képzésben résztvevő hallgatóhoz is. A jubileumi, 30. Logisztikai Évkönyv megjelenése év végén, digitálisan és több száz példányban nyomtatott formában is várható.

www.mle.hu

Több mint 250 ezer ember küzd demenciával Magyarországon

  • Egyedülálló képzéssel segíti a betegeket ápolók munkáját a Johannita Segítő Szolgálat

Megkapta a svéd királyné által alapított Stiftelsen Silviahemmet akkreditációját a Sztehlo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat Ördögárok utcai idősek otthona – ezzel létrejöhet egy olyan trénercsapat, amely nemcsak egészségügyi dolgozókat, hanem demens szeretteikről gondoskodó családtagokat is felkészít az ápolással járó feladatokra. A Johannita Segítő Szolgálat által elindított képzés hiánypótló, Magyarországon ugyanis 250 ezer ember küzd a betegséggel – a diagnosztizált betegek száma ráadásul várhatóan jelentősen emelkedik majd a következő évtizedekben. 

A demenciával sem betegként, sem gondozóként nem könnyű megküzdeni. Nagy segítséget jelentene a családoknak, ha lennének olyan képzések, amelyeken megtanulhatnák, hogyan ápolják demens hozzátartozójukat úgy, hogy a beteg életminősége is javuljon, és a család is jobban viselje a gondozással járó komoly terheket” – mondta Porcsalmy László, a Johannita Segítő Szolgálat elnöke. Magyarországon körülbelül 250 ezer ember él demenciával, az őket gondozó családtagokkal együtt majdnem egymillió embert érint a betegség. „Ennek ellenére itthon még mindig nehéz információhoz jutni a demens betegek gondozásáról. A svéd Stiftelsen Silviahemmet viszont közel két évtizede kínál ilyen képzést” – emelte ki. 

A Szilvia svéd királyné által 1996-ban által alapított szervezet egyedülálló oktatási programjával az egészségügyi és a szociális intézmények dolgozóihoz és demens betegek hozzátartozóihoz is eljut. „A Silviahemmet filozófiájának középpontjában maga a beteg áll, az ő szükségleteit veszi figyelembe, a meglévő képességekre összpontosít, támogatja az önrendelkezést és az aktív részvételt a mindennapi életben. A négy sarokkő a tünetek kontrollja, a család támogatása, a csapatmunka és a kommunikáció” – magyarázta Porcsalmy László.

A Johannita Segítő Szolgálat kezdeményezésére tavaly szeptemberben a Sztehlo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat Ördögárok utcai idősek otthonában indult el a demens betegek gondozását végzők képzése a magyar és a svéd johanniták forrásából, valamint kormányzati támogatásból. A svéd szervezet akkreditációját néhány nappal ezelőtt kapta meg a szeretetotthon, ezzel Magyarország lett a harmadik az európai országok sorában, amelynek van olyan intézménye, ahol a Silviahemmet korszerű elvei alapján gondozzák a demens betegeket. 

Az akkreditáció ugyanakkor azt is lehetővé teszi, hogy létrejöjjön egy magyar trénercsapat, amely tudását ápolóknak, szociális munkásoknak, diakónusoknak és a szeretteiket ápoló laikusoknak is továbbadhatja. A Johannita Segítő Szolgálat távlati tervei között az is szerepel, hogy svéd mintára nappali foglalkoztatót hoznak létre demenciával küzdő embereknek, akik szakszerű kezelést kapnának, és különböző foglalkozásokon vehetnének részt.

A demencia ugyanis egyre több embert érint: az Egészségügyi Világszervezet (WHO) becslése szerint körülbelül 55 millió ember él együtt a betegséggel, amely negatív hatással van a memóriára és más kognitív folyamatokra, sőt az egyszerű, mindennapi feladatok elvégzését is megnehezíti vagy ellehetetleníti. A szakértők arra számítanak, hogy a betegek száma 2030-ra 78 millióra, 2050-re pedig 139 millióra emelkedik majd. Ami egyben azt is jelenti, hogy egyre többen ápolnak olyan családtagot, aki demenciával küzd – ők olyan munkát végeznek napi 24 órában, amely komoly mentális és fizikai terhek viselésével jár. 

1989 óta végez karitatív munkát a Johannita Segítő Szolgálat

A Johannita Rend Magyar Tagozatának segítő szolgálata 1989 óta végez karitatív és diakónikai munkát. Egészségügyi és szociális intézmények, iskolák munkáját segítik hiányzó eszközök beszerzésével, mélyszegénységben élő embereket támogatnak Magyarország határain belül és kívül – az ukrajnai háború kitörése óta például folyamatosan segítik a kárpátaljai intézményeket és családokat. 

A Johannita Segítő Szolgálat a Johannita Rend külföldi szervezeteitől érkező segélyszállítmányok raktározását és továbbszállítását is koordinálja – 2023-ban többek között a törökországi földrengés helyszínére juttattak el adományokat –, önkénteseik pedig akkreditált elsősegély-tanfolyamokat tartanak iskolákban és egyetemeken. Mentőautóikkal bekapcsolódtak Budapest sürgősségi ellátásába is, emellett egészségügyi felügyeletet is ellátnak elsősorban egyházi szervezésű, nagy létszámú rendezvényeken, de sport-, illetve kulturális eseményeken is. 

A Johannita Rend Magyar Tagozata

A betegek, a gyengék, az elesettek segítése és a keresztény hit védelme – közel 900 éve harcolnak ezekért az eszmékért az egyetlen, ma is létező protestáns lovagrend tagjai. A johannita és a máltai lovagrend közös őse, a Keresztelő Szent Jánosról elnevezett Jeruzsálemi Ispotályos Lovagrend 1099-ben jött létre, tagjai betegek, sebesültek ápolását végezték. Az oszmán terjeszkedés miatt a 12. században katonai-betegápoló renddé vált, a jeruzsálemi királyság egyik legkomolyabb haderejének számított. A rend a reformáció idején kezdett kettéválni – a lovagok egy része a protestáns hitre tért át. A protestáns ág tartotta meg az eredeti johannita nevet, míg a Szent János-rend másik ágát a mai napig a máltai lovagok alkotják. 

Magyarországon már a 12. században megjelentek a johannita lovagok, akik számos ispotállyal, várral rendelkeztek, hivatalosan azonban csak 1924-ben ismerték el a Johannita Rend Magyar Tagozatát, amelynek a második világháború kitörésekor már több mint száz tagja volt. 1946-ban a rend működését betiltották, a johanniták emigrációban működtek tovább, csak 1992-ben térhettek vissza Magyarországra, ám segítő szolgálatuk már 1989-ben megkezdte működését.

 

90 millió eurós hitelmegállapodást kötött a CTP és az Erste Csoport

A CTP 90 millió euró (mintegy 35 milliárd forint) értékű hitelszerződést írt alá az Erste Bank Hungary Zrt.-vel és az Erste Group Bank AG-vel négy logisztikai- és ipari parkjának finanszírozására Magyarországon. A CTP ipari- és logisztikai parkjait a legmagasabb fenntarthatósági sztenderdeknek megfelelően tervezték, az ingatlanok kiváló energiahatékonysággal rendelkeznek, és napelemekkel biztosítanak zöld energiát a bérlők számára.

Az Erste Bank Hungary Zrt. és az Erste Group Bank AG a nagy összegű finanszírozás közös szervezőiként működött együtt, míg az ügynöki és biztosítéki ügynöki feladatokat az Erste Bank Hungary látja el. A többszereplős finanszírozás hét éves futamidőre biztosít forrást a vezető európai ipari- és logisztikai ingatlan üzemeltető és fejlesztő CTP csoport magyarországi leányvállalatainak. A finanszírozott ingatlanok modern létesítmények a CTPark Budapest West és a CTPark Budapest East területén, a legmagasabb fenntarthatósági sztenderdek szerint tervezve, kiváló energiahatékonysággal rendelkeznek, amelyet az A+++ és A++ energetikai tanúsítvány besorolásuk is alátámaszt. Az energiatermelés jelentős részét a tetőn elhelyezett napelemek biztosítják.

„Az Erste finanszírozása lehetővé teszi számunkra a tőke felszabadítását és új fejlesztésekbe fektetését, hogy megvalósítsuk ambiciózus növekedési terveinket. Hosszú távú a kapcsolatunk az Erstével, és nagyra értékeljük a közreműködésüket. Támogatásuk tanúbizonysága üzleti stratégiánk szilárdságának és hírnevünknek a kelet-közép-európai ipari- és logisztikai piacon. A CTP régóta úttörő a fenntartható ipari- és logisztikai épületek fejlesztésében, amit banki partnereink is nagyra értékelnek” – mondta Richard Wilkinson, a CTP csoport pénzügyi vezetője.

Budapest leggyorsabban fejlődő ipari övezete

Üllőn, nyolc kilométerre Budapesttől délkeletre, az M0-s autóút, az M4-es és az M5-ös autópálya, valamint a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közelében elhelyezkedő CTPark East Budapest keleti agglomerációjának leggyorsabban fejlődő ipari zónájában található, míg a CTPark West biatorbágyi elhelyezkedése kiemelt fontosságú a Budapest és Nyugat-Európa közti kereskedelem lebonyolításának elősegítésében. A lokáció, valamint az ügyfélközpontú megoldások versenyképes összhangját jól jelzi, hogy több nagyvállalat választása is a CTP-re esett, az ingatlanok összterülete közel 155 ezer négyzetméter, kihasználtságuk csaknem 100 százalékos, amely kiemelkedő eredmény a logisztikai iparágban.

A jogi tanácsadást az Erste Bank számára az Ernst&Young Budapest illetve a White&Case Prague szolgáltatta, míg a CTP Hungary-t a Kinstellar Budapest képviselte.

„Ez a partnerség nem csupán egy sikeres üzleti tranzakciót jelent az Erste Csoport és a CTP csoport között, hanem egy olyan elkötelezettséget, amely a fenntarthatóság és a zöld finanszírozás fontosságát tükrözi. A projekt nem csupán egy épületegyüttes megvalósítása, hanem a fenntartható jövő iránti közös elkötelezettség kifejezése. Nagyon büszkék vagyunk, hogy részesei lehetünk a CTP története legújabb fejezetének” – emelte ki Salamon György, az Erste Bank Hungary ingatlanfinanszírozási területének osztályvezetője.

„Nagy öröm számunkra, hogy a 2024-es évet a CTP új finanszírozásával indíthattuk, amely támogatja növekedési tervüket, hogy az évtized végére elérjék a 20 millió négyzetméter bérbeadható területet. Ez az ügylet a kiváló kommunikáció és csapatmunka példája volt a budapesti és bécsi kollégáink között, mind üzleti, kockázati, jogi, pénzügyi, műszaki, értékbecslési és operációs csapatok között, amely bizonyítja kollégáink és az Erste sikerét, mint vezető kelet-közép-európai bankcsoport” – mondta Gál Balázs, az Erste Group Bank AG igazgatója. 

Akár azonnal is elérhető CT-vizsgálat a Semmelweis Egyetemen a Budapest Onko-projekt részeként

A Semmelweis Egyetem Orvosi Képalkotó Klinikáján soron kívüli CT-időpontokkal segítik a budapesti daganatgyanús betegek mielőbbi diagnosztizálását és a már ismert daganatos betegek terápiájának előrehaladását az intézmény és a Budapest Főváros Önkormányzata között fennálló együttműködés részeként.

2024 év végéig több mint kétezer fős többletkapacitással látják el a klinikán tizenegy fővárosi kerület betegeit három helyszínen három modern CT-berendezéssel.

A teljes sajtóanyag itt olvasható: https://semmelweis.hu/mediasarok/2024/03/25/akar-azonnal-is-elerheto-ct-vizsgalat-a-semmelweis-egyetemen-a-budapest-onko-projekt-reszekent/

NAV: Romlott hús a platón

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei 2,5 tonna romlott, rothadásnak induló húst találtak egy közúti ellenőrzéskor Békés vármegyében.

Félbevágott sertéssekkel indult Dévaványáról egy magyar rendszámú teherautó, amit a pénzügyőrök a 47-es számú főúton megállítottak. A jármű rakteréből orrfacsaró bűz áradt, mivel a hűtőberendezése meghibásodott. Az aggasztó állapotú szállítmány láttán a járőrök azonnal értesítették a Nemzeti Élelmiszer Biztonsági Hivatal (NÉBIH) munkatársait.

 

A szakemberek megállapították, hogy a hús belső maghőmérséklete 32-35 C° között volt az előírásszerű 7 C° helyett, ezért mind a 2 470 kilogramm élelmiszert zár alá vették, és elrendelték a megsemmisítését.

A pénzügyőrök azonnali és gyors intézkedésének köszönhetően ez a hús már nem kerül a magyarországi fogyasztók asztalára.

A magyar cég az amerikai Stevie Awards üzleti díj egyik nyertese

  • Nemzetközi díjat nyert AI-alapú ügyfélszolgálati megoldásával a United Call Centers

A szakmai zsűri döntése alapján a United Call Centers (UCC) is bekerült a Stevie Awards díjazottjai közé az ügyfélszolgálati megoldások kategóriában. Az idén 25 éves magyar szolgáltató cég az általa fejlesztett, mesterséges intelligencián (AI) alapuló aiden.tech ügyfélszolgálati technológiával nevezett a rangos nemzetközi díjra. A díjátadó gálára április 12-én kerül sor Las Vegasban.

Az idei Stevie Awards díjakat idén összesen több mint 2300 szervezet pályázta meg a világ 47 országából, melyek közül hét specializált zsűriben helyet foglaló, összesen több mint 200 szakértő választotta ki a díjat érdemlő szereplőket. Az idei díjazottak között a UCC az egyetlen magyar cég, de az Európai Unió más országaiból is igen kevesen kapják meg ezt az elismerést.

 

Az aiden.tech a UCC technológiai portfolióját egyesítő márka. Ide tartoznak a cég AI-alapú ügyfélszolgálati rendszerei, amelyek több év intenzív fejlesztéseinek eredményeképpen kiemelkedő szinten képesek hang- és szövegalapú ügyfélkiszolgálásra, valamint komplex adatelemzési folyamatok végrehajtására is.

„A Stevie Awards-ra benyújtott pályázatunkkal is igazolni szeretnénk azt, hogy olyan, nemzetközi szinten is kiemelkedő megoldásokat fejlesztettünk ki, amelyek ma a technológia csúcsát képviselik – mondta el Juhász Zsolt Máté, a UCC ügyvezető igazgatója. – Elsődleges célunk megoldásainkon keresztül a lehető legjobb ügyfélélmény elérése, amelynek révén minden partnerünk biztosítani tudja ügyfélkörének elégedettségét és hosszú távú elkötelezettségét.”

HÚSVÉTI GÁLAKONCERT A BUDAPESTI OPERETTSZÍNHÁZBAN

A nagyközönség fokozott érdeklődésének eleget téve 2024. március 29-én, nagypénteken 19 órától újra hallható lesz Andrew Lloyd Webber Requiem című lélekemelő miséje a Budapesti Operettszínház Emberfia című húsvéti koncertjén.

A világhírű musicalszerzőnek édesapja emlékére írt műve nem először szólal meg az Operettszínház művészeinek tolmácsolásában. A színház 2021. évi adventi hangversenyén megtisztelték a társulatot a történelmi egyházak képviselői, köztük Horváth Zoltán protonotárius kanonok esperes.

A Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz-templom plébánosa akkor elmondta: régóta dédelgetett álma, hogy templomi, liturgikus környezetben, a szentmise részeként minél többen hallhassák az évtizedek óta töretlen sikernek örvendő darabot. Kiss-B. Atilla Kossuth-díjas operaénekes, a Budapesti Operettszínház főigazgatója – aki korábban maga is énekelte a Requiem tenorszólóját – nyitott volt a felvetésre, így magyarországi templomi környezetben először 2022. november 2-án, halottak napján, majd november 4-én, az Operettszínházban egy megindító musicalgálával együtt csendült fel a Requiem. A nagy sikerre való tekintettel a színház a 2023-as év húsvéti ünnepkörének idején újra műsorra tűzte a felemelő kompozíciót, így szinte már hagyománnyá vált, hogy ilyenkor a társulat tagjai a közönséggel együtt emlékeznek Jézus kereszthalálára. Az előadásról így írt a kritika:

Az intézmény főigazgatója a zajos, pezsgős premierek után a világhírű musicalszerzőhöz fordult, hogy méltán népszerű művével és a színház sztárénekeseivel együtt különleges utazásra hívja a közönséget. A teátrum vezetése már korábban is hitet tett zenekara, énekkara és balettkara mint önálló, szuverén művészi értéket képviselő együttesei mellett. Éppen ezért, bár első hallásra talán különösnek tűnhetett, a fentiek alapján talán mégsem az, hogy éppen az Operettszínházban volt hallható és látható Webber ikonikus műve.

A 2024. március 29-én, nagypénteken 19 órától kezdődő koncert első részében elhangzik Andrew Lloyd Webber Requiemje Fischl Mónika, Ninh Duc Hoang Long és a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola növendékei: Csapó Zsombor és Kovács-Gombos Domonkos, valamint a Budapesti Operettszínház Zenekara és Énekkara előadásában. Az est második felében húsvéti musicalgálával várja a közönséget Bordás Barbara, Füredi Nikolett, Homonnay Zsolt, Kocsis Dénes és Serbán Attila, akik többek között olyan népszerű musicalekből és rockoperákból énekelnek részleteket, mint a Jézus Krisztus Szupersztár, az István, a király és A nyomorultak. Felcsendül mások mellett a Getshemane, Mária Magdolna dala, Esmeralda imája és Jean Valjean imája is. 

A Budapesti Operettszínház Zenekarát és Énekkarát Pfeiffer Gyula főzeneigazgató vezényli, az énekkar karigazgatója Szabó Mónika, a koncert Bori Tamás rendezésében kerül színre. Az Operettszínház nagypénteki előadása minden bizonnyal lélekemelő este lesz minden néző számára.

Világítótorony az építőipari szakképzésben

TLE-interjú – Régóta égető kérdés, hogy hogyan lehet a fiatalokat az építőiparba, az építőipari szakképzésbe vonzani. Ugyancsak kritikus kérdés a szakképzés illesztése a piaci igényekhez. Tóth Áront, a Tudásépítő-Team Ágazati Képzőközpont Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját mindezek mellett arról is kérdeztem, hogyan lehet a szakképzésben tanulókat felkészíteni a nem túl távoli jövő építőiparának a követelményeire.

igylakunk.hu: Hogyan, milyen céllal jött létre a Tudásépítő-Team Ágazati Képzőközpont?

Tóth Áron: A Tudásépítő Team-et 2022. januári indulással 2021. decemberében alapította három építőipari nagyvállalat: a KÉSZ Csoport, a Market Építő Zrt és a Bayer Construct Zrt. azzal a céllal, hogy képzőintézmények duális partnereként bekapcsolódjanak a szakképzésbe ezáltal is biztosítva a szakmunkások utánpótlását az iparágban.

Mindhárom vállalat a magyar építőgazdaság meghatározó szereplője, amelyek a szakemberképzés, a gyakorlati tudásátadás érdekében fogtak össze. A szakképzés új rendszere, a duális képzés lehetősége képzőközpontok létrehozásával, a nagyvállalatok szerepvállalása a legmodernebb technikai és technológiai tudásanyag gyakorlati elsajátítását biztosítja a szakképzésben tanuló fiatalok és a felnőttképzést választók számára. A szakember-utánpótlás, az építőszakma vonzóvá tétele, a gyakorlatias képzés hosszú távú és lassan megtérülő befektetés. A három tőkeerős vállalat által finanszírozott nonprofit szervezet létrehozása lényegében társadalmi felelősségvállalás, hiszen nem csak saját érdekből, magának képezi a szakembereket, hanem az egész iparág számára.

Tovább a cikk folytatására

Újabb digitális fejlesztéssel lepte meg a villamosenergia-piacot a Ganz

  • A 145 éves vállalat szállította le Magyarország első digitális mással ellátott transzformátorát

Magyarország első digitális mással ellátott, csúcsfelszereltségű transzformátora kezdi meg működését hamarosan a Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Kft. (Ganz) közreműködésével Budapest XI. kerületében, Őrmezőn. Az E.ON Hungária budapesti alállomására még tavaly novemberben szállították le a 40 MVA teljesítményű transzformátort, jelenleg az alállomás kialakítása zajlik, amelynek üzembe helyezésére a tervek szerint 2024 nyarán kerül sor. 

A villamosenergia fogyasztás világszerte folyamatosan növekszik, Magyarországon is, így egyre nagyobb igény jelentkezik a meglévő energiarendszerek bővítésére, fejlesztésére. Eközben a megújuló energiaforrások bevonása is egyre nagyobb keresletet támaszt a transzformátorok és egyéb berendezések iránt, amelyek elengedhetetlenek a villamosenergia-rendszer hatékony és kiszámítható működésének fenntartásához. Egy új transzformátor elkészültére akár négy–öt évet is várni kell jelenleg, ami még inkább előtérbe helyezi olyan eszközök fejlesztését, melyekkel a meglévő gépek, berendezések hasznos élettartama is meghosszabbítható.

Digitális megoldás az energetikai rendszerek hasznos élettartamának meghosszabbítására

Minden beépített transzformátorra igaz, – annak életkorától függetlenül – hogy meghibásodásuk akár jelentős kiesést is okozhat az energiatermelésben és -elosztásban, vagy éppen az ipari üzemek termelésében. Idősebb gépek esetében a meghibásodások egyre nagyobb eséllyel következnek be, ami korlátozza és költségesebbé teszi a további üzemeltethetőségüket. 

A Ganz ezért létrehozta a digitalizációs megoldásokat kínáló brandjét, a GANZ Intelligent Solutionst, melynek felügyeleti rendszere intelligens érzékelők alkalmazásával követi nyomon a villamos gépek állapotát, korai stádiumban detektálva a kialakulóban lévő meghibásodásokat. Az eredmény egy, a meghibásodási rátát és a karbantartási költségeket jelentősen redukáló rendszer, mellyel a hibát okozó alkatrészek még azelőtt javíthatóak vagy cserélhetőek, hogy azok tényleges meghibásodást okoznának. Ezáltal mérsékelhetőek a potenciális veszteségek és károk, valamint könnyebbé és hatékonyabbá válik az alkatrészek vagy a teljes eszköz karbantartása és cseréjének ütemezése. 

A patinás magyar vállalat fejlesztése nemcsak újonnan gyártott gépeken alkalmazható, hanem már üzemelő, akár más gyártók transzformátorait is elláthatják vele. A rendszer alkalmazásával és az üzemeltetési adatok megosztásával pedig közvetlenül a gyártótól származó szakértői állásfoglalások is elérhetővé válnak a jövőben a végfelhasználók számára – legyenek azok új vagy öregebb gépek.

Ebben a folyamatban fontos mérföldkövet jelent az E.ON Hungária budapesti (Őrmező) alállomására 2023 végén leszállított nagytranszformátor, amellyel Magyarország első digitális mással rendelkező, csúcsfelszereltségű transzformátora kezdheti meg hamarosan működését. Az alállomás üzembe helyezésére a tervek szerint 2024 nyarán kerül sor.

Digitális más – a digitalizáció következő szintje

A Ganz által gyártott 40 MVA teljesítményű gép digitális felügyeleti rendszere hozzájárul az állapotmegőrzéshez, így a transzformátor élettartamának meghosszabbításához is. A beépített technológia olyan adatokat gyűjt az eszköz működéséről, mint például az olaj vagy tekercs hőmérséklete, feszültség vagy áramadatok vagy éppen az olajban oldott gázok koncentrációja. 

Elegendő adat összegyűjtése esetén megalkotható a transzformátor úgynevezett digitális mása, amely nagyban hozzájárul az adatalapú operatív döntésekhez, például lehetséges üzemeltetési problémák szimulálásán keresztül. Ezáltal az üzemeltető képes előzetesen értékelni a kritikus helyzetek hatását és megtervezni az eszköz hatékony kihasználását, mindezt a járulékos költségek figyelembevétele mellett. 

„Az elmúlt évek turbulens gazdasági környezete próbára tette az energetikai szektort is, a megújuló energiaforrások egyre nagyobb mértékű integrálása pedig szintén arra kényszeríti az iparági szereplőket, hogy új, agilis megoldásokat alkalmazzanak. A Ganz nagy hangsúlyt fektet az ilyen irányú fejlesztésekre, és büszkék vagyunk rá, hogy mi szállíthattuk le az E.ON Hungária számára az első digitalizált nagytranszformátort. Ugyan hosszú ideje dolgozunk együtt az E.ON Hungáriával, azonban jelenlegi együttműködésünk nemcsak a közös munkánk során, hanem Magyarországon is egyedülálló.” – nyilatkozta Farkas Gábor, a Ganz Transzformátor- és Villamos Forgógépgyártó Kft. Intelligent Solutions Brand Managere.

Az új nagytranszformátorok ára jelentősen megnőtt az utóbbi években, akár 2–3 millió euró is lehet felszereltségétől és teljesítményétől függően, emellett a tervezési, gyártási és beüzemelési munkák összességében akár több évig is húzódhatnak. Ezzel szemben a felügyeleti rendszerek ára mérséklődött, a piacon már 25–30 ezer eurós beszerzési költség mellett is elérhetőek olyan megoldások, amelyek lehetővé teszik az eszközök alapszintű felügyeletét és mindez nagyságrendekkel rövidebb, akár néhány hónapos átfutási idővel is megvalósítható. Az üzleti igény egyértelmű: a 2023-ban legyártott mintegy 50 új Ganz-transzformátornak 80 százalékát látták el digitális felügyeleti rendszerrel, de az idei évben minden újonnan gyártott berendezés rendelkezni fog ezzel a fejlesztéssel.

NAV: Karperecben továbbítva

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei alig néhány nap alatt két, körözés alatt álló embert lepleztek le rutinellenőrzéseik során Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.

Kollégáink február 25-én ellenőrzést tartottak a nyíregyházi vasútállomásnál, amikor egy gyanúsan viselkedő utazóra figyeltek fel. A 60 éves férfi feltűnően kerülte az egyenruhások tekintetét, kiderült, nem véletlenül. A zavart viselkedésének oka az adatok lekérdezése után egyértelművé vált: a pénzügyőrök megállapították, hogy keresi a rendőrség.

Alig néhány nappal később az eperjeskei főúton egy magyar honosságú autó 41 éves utasa bukott bele a kontrollba. A sofőr és útitársa adatainak lekérdezésekor kiderült, hogy egyiküket szintén körözik.

A pénzügyőrök a keresett férfiakat további intézkedés céljából átadták a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőröknek.